Waarom inzetten op
duurzaam loopbaansucces?

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met flexibele inzetbare medewerkers die werken op verschillende locaties. Verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en vergrijzing resulteren in oudere medewerkers in het bedrijfsleven. Tegelijkertijd staan bedrijven voor de uitdaging om wensen en vaardigheden van zowel ervaren als minder ervaren medewerkers, goed aan te laten sluiten op de eisen die een veranderende werkomgeving van de 21ste eeuw meebrengt. Medewerkers doorlopen in hun carrière (meerdere keren) het proces van groei, stabiliteit, stagnatie en verandering.

APK Werkscan kan worden ingezet als ondersteuning om organisaties en medewerkers inzicht te geven in hun functioneren. Tevens kan het bijdragen om inzicht te verkrijgen op de bevlogenheid, betrokkenheid, organisatiesamenstelling en eventuele veranderingen daarin.

APK Werkscan is een high-tech low-touch instrument, dat desgewenst – indien de organisatie en/of medewerker hier mede op grond van de uitkomsten behoefte aan heeft – kan worden opgeschaald tot high-touch organisatieadvies of persoonlijke loopbaanbegeleiding.

Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid werken duurzaam betrokken werkgevers en medewerkers samen met de APK Werkscan om zo vroeg mogelijk de kans op uitval te signaleren en daarmee veel leed voor de medewerkers en improductiviteit voor het bedrijf te voorkomen. Zo zijn werkgevers en medewerkers niet alleen duurzaam betrokken en verantwoordelijk, maar ook economisch bewust!

Werkgever

Eén van de vraagstukken voor iedere organisatie is hoe het beste uit uw medewerkers te halen. Of het nu gaat om inclusiviteit, diversiteit, reduceren/voorkomen van verzuim, bevorderen van mobiliteit of loopbaanontwikkeling; vroeg signalering in combinatie met het bevorderen van (zelf)inzicht en zelfmanagement zijn hierbij sleutelwoorden.

De APK Werkscan helpt u en uw medewerkers dit op gang te brengen. Het geeft u inzicht in hoe uw medewerkers en uw organisatie zich tot elkaar verhouden met betrekking tot diverse aspecten van loopbaansucces en employability, maar ook kunt u uw inzicht vergoten in hoe uw team(s) zijn samengesteld in relatie tot het bereiken van uw doel/realiseren van uw opdracht. Domeinen als autonomie, werkkenmerken, sociaal klimaat, bevlogenheid, ervaren competentieniveau, gezondheidsbeleving, werkstress en leerstijlen worden gedegen (en wetenschappelijk onderbouwd) in beeld gebracht.

Wenst u ook op andere terreinen informatie? De APK Werkscan werkt op basis van een dynamisch model waarbinnen een zogenoemde ‘cafetaria’ aan testsets voor u klaar kunnen worden gezet.

De APK Werkscan kan zowel eenmalig als ook periodiek worden ingezet binnen uw organisatie en u waardevolle informatie verstrekken m.b.t de employability van uw medewerkers. Door de APK Werkscan periodiek in te zetten leent het instrument zich uitstekend voor een eenvoudige inbedding in de HR-cyclus en/of als (vast) onderdeel van de RI&E.

Werknemer

De APK Werkscan helpt jou in jouw regie over jouw loopbaan. Hoe kijk jij aan tegen je werk en werkomgeving? Ervaar je voldoende steun? Heb je voldoende uitdaging of juist teveel? Voel jij je nog bevlogen en betrokken? Hoe leer jij het best? Dit zijn slechts voorbeelden van vragen die met de APK Werkscan inzichtelijk worden gemaakt.

Dit kan je nieuwe inzichten opleveren, maar ook bevestigen wat je al wist. Wat de antwoorden op jouw vragen ook zijn: je kunt er direct wat mee.

Ga je zelf met de uitkomsten aan de slag? Of bespreek je ze met jouw werkgever (leidinggevende of personeelsfunctionaris) of professionele coach? Je krijgt direct een terugkoppeling van jouw resultaten. Deze zijn nooit zonder jouw toestemming inzichtelijk voor jouw werkgever.

pexels photo 218443pexels photo 296878

Direct aan de slag met duurzaam loopbaansucces, 
bel 010 73 70 716!

Vragen over APK Werkscan

reina hr adviseur
Contactpersoon:
Reina Geerlofs,
Directeur BizzXL Products BV.
Tel: 010 73 70 716

Reina heeft een jarenlange ervaring als HR adviseur en is re-integratie deskundige.